Kvaliteta i certifikati

Kvaliteta i njeno praćenje kao sastavni dio tvrtke obuhvaćena organizacijki i neposredno u svim fazama od pripreme proizvodnje, same proizvodnje do otpreme roba kupcu. U tom smislu tvrtka BIJUK HPC prilaže Certifikate, a u neposrednoj kontroli primjenjuju se najmoderniji, provjeravani kontrolni elementi,mjerila do konturografa sa laboratorijskim uvjetima kontrole dimenzija, geometrijskog oblika i drugo.

Politika sustava upravljanja

Politika antikorupcije i poslovne etike

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Hrvatski registar brodova

Tipski HOSE FITTINGS

Tipski MECHANICAL JOINTS - COMPRESSION COUPLINGS - SCREW TYPE

Tipski BV - leptirasti ventili

MOD II