Proizvodnja

Hala 5

CNC Nakamura

Obradni centar

Proizvodnja priključaka i sklopova odvija se na CNC tokarilicama i obradnim centrima nove generacije.

Stručan kadar te ulaganje u nove strojeve i infrastrukturu zadovoljava visoke standarde i zahtjeve koje pred nas postavljaju naši poslovni partneri.