Proizvodi » Leptir ventili

Međuprirubnički leptir ventil, L1

Međuprirubnički navojni leptir ventil, L2

Međuprirubnički leptir ventil, L3

Prirubnički leptir ventil, L4