Proizvodi » Hidraulične gibljive instalacije » Hidraulične gibljive instalacije

Hidraulične gibljive instalacije
Hidraulične gibljive instalacije
Za niske, srednje i visoke tlakove; opletene žicom ili tekstilom, ojačane s jednim ili više tekstilnih slojeva, ojačane sa jednim, dva, četiri ili šest spiralnih slojeva čelične žice kao i sa jednim ili dva opleta od nehrđajuće čelične žice; radne temperature do 150 °C; u izvedbama: niskotlačna, srednjetlačna, visokotlačna, usisna, termoplastična, spiralna, rudarska itd.; primjena: ulje, zrak, plin, voda, nafta, hidraulička, plinska, sirova, diesel i motorna ulja...