Proizvodi » Europska unija Zajedno do fondova EU » Europska unija Zajedno do fondova EU

Europska unija Zajedno do fondova EU
Društvo BIJUK HPC d.o.o. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „Primjenom IKT rješenja ka uspješnijem poslovanju poduzeća BIJUK HPC d.o.o.“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Provedba projekta započela je 28. studenog 2018. godine, a trajanje projekta je 18 mjeseci, odnosno do 28. svibnja 2020. godine.

Sažetak projekta: Poduzeće BIJUK HPC d.o.o. na tržištu je prisutno dugi niz godina te u svojem poslovanju koristi najviše standarde tehnologije i kvalitete. No, poduzeće trenutno nema dovoljno povezane interne procese što otežava interakciju između odjela poduzeća. Poduzeće nema povezane procese proizvodnje, nabave, upravljanja zalihama, distribucije proizvoda, praćenja narudžbi, nema objedinjene module za financije, računovodstvo i upravljanje ljudskim resursima pa iste treba povezati i integrirati kako bi se olakšao protok informacija unutar poduzeća. Predloženim će projektom poduzeće implementirati ERP/CRM softver koji će na jednom mjestu objediniti njegove poslovne procese te tako optimizirati svoje poslovanje uz povećanje konkurentnosti na tržištu.

Ukupna vrijednost projekta: 1.654.137,50 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.291.310,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 838.060,19 HRK

Više informacija možete saznati na linku:

https://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke BIJUK HPC d.o.o.