Proizvodi » Priključci za prehrambenu industriju » Leptir ventil DIN-GS s krajem za navarivanje i navojem DIN-11864-1

Leptir ventil DIN-GS s krajem za navarivanje i navojem DIN-11864-1
Leptir ventil DIN-GS s krajem za navarivanje i navojem DIN-11864-1
Leptir ventil DIN-GS s krajem za navarivanje i navojem DIN-11864-1
 
DNL L1 L2 D1 D2 D3 Gkg/kom
25521079026318752 x 1/6"1,5
32531079232379258 x 1/6"1,6
40611379438439765 x 1/6"1,8
5061137101505511078 x 1/6"2,1
6563137110667212795 x 1/6"2,6
80801671238187142110 x 1/4"4,6
10084167134100106162130 x 1/4"5,6